Informasjon om Kruskastevne, skoskjema og tidsskjema

Posted by

Velkommen til Kruskastevne 19. og 20. juni på Trondheim stadion. Stevnestart er kl. 11 begge dagene.
Lørdag starter stevnet med utøvere 8-10 år. Disse gjør ferdig sitt stevne og forlater
anlegget før utøvere fra 11 år og oppover slippes inn på stadion.
Stevnet er for barn/unge under 20 år fra Trøndelag krets og for eliteutøvere over 20
år.

Startliste

Startliste legges ut her  ved påmeldingsfristens utløp.
Hvis du ikke kan delta, ber vi deg gi beskjed før stevnet på maune72@gmail.com

Tidsskjema

PDF-versjon her.

Resultater

Resultater legges tilgjengelig gjennom stevnet, og finnes på link her.

Utfylling av skoskjema

Utøvere fra og med årsklasse 18 år, uavhengig av øvelse, skal på forhånd
innrapportere hvilken sko som vil blir brukt under konkurransen. Frist for dette er
fredag 18. juni kl 23.59.
Informasjon om skoreglement finnes på NFIF hjemmeside, her, og liste over
godkjente sko (pr 11.juni 2021) finnes her
Innrapportering gjøres elektronisk i dette skjema  LENKE SKOSKJEMA.

Smittevern

Trondheim Kommunes koronaforskrift er strengere enn den nasjonale forskriften.

▪ Det er påbudt med en meter avstand til andre, med unntak for utøvere i
konkurranse. Munnbind benyttes om ikke en meter kan overholdes. (For
utøvere vil det si at det er forbudt med kroppskontakt fra idet du går i mål,
altså ingen klemming eller håndkontakt).
▪ Er du syk, i krantente eller har mistanke om smitte, er det forbudt å delta.
▪ Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.

Startnummer

Alle utøvere skal ha startnummer. Henting av startnummer gjøres av en person fra
hver klubb. Utleveringssted er i bua vs kiosken. Denne personen etablerer et
utleveringssted på tribunen hvor utøverne henvender seg for å få sitt startnr., og det
er viktig at utøverne bruker desinfeksjonsmiddel før startnummer blir utlevert. Veiing
av personlig kastutstyr gjøres også i sekretæriatet vs kiosken.

Ingen kiosk

Det blir ikke kiosk på stevnet, så deltakere bes medbringe mat og drikke selv.

Tilleggsinformasjon for trenere

Kun trenere som faktisk har treneransvar for påmeldt utøver slipper inn på stadion.

Tilleggsinformasjon til publikum

«Trondheim kommune henstiller til at det ikke åpnes for publikum på konkurranser
og enkeltkamper. Det åpnes for et voksent følge pr utøver for barn i alderen 6-12
år, om barnet trenger følge til aktiviteten. Det oppfordres til at en voksen kan følge
flere barn.»

Dvs at tribunen er for utøvere/trenere og voksent følge til den aldersgruppen som
måtte trenge det. Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Velkommen til en strålende helg på Trondheim stadion!

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *