Nye medlemmer

Bli medlem

Nye utøvere som er interessert i å prøve friidrett må ta kontakt med trener/gruppekontakt for aktuell gruppe for å sjekke om det er ledig plass:

Etter at du har fått plass på din gruppe, vil du kunne være med på to treninger før du bestemmer deg om du ønsker å melde deg inn i RiL friidrett.

Innmelding

 1. Opprett bruker på minidrett.no
 2. Søk om medlemskap i “Ranheim Idrettslag”, og merke av for Friidrett
 3. Når søknad sendes så kommer den til vår medlemsansvarlig og utøver tas opp i laget

Innmelding og registrering av informasjon er viktig, dette er grunnlag for vårt medlemsregister som vi benytter for utsending av mail, faktura etc.

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. I Min idrett kan du:

 1. Melde deg på konkurranser, stevner, løp, møter
 2. Endre din personlige informasjon
 3. Betale krav fra din klubb (kontingent, treningsavgift osv.
 4. Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort (betinger at forbundet benytter SportsAdmin Lisens)
 5. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.

Les mer om MinIdrett

Påmeldinger til alle stevner skjer på minidrett.no

Ranheim friidrett betaler startkontingenten for alle friidrettsarrangement på bane, og regning går direkte til klubben for dette. Forutsetning er at utøver har gyldig medlemsskap i klubben.

Les mer om stevner


Informasjonsrutiner

På vår nettside legger vi ut informasjon om konkuranser og nyheter. Ellers benytter vi i stor grad facebook «Ranheim Friidrett « som vår kommunikasjonskanal mot våre utøvere, foresatte, trenere, ledere  og supportere

Facebooksider i Ranheim friidrett


Dugnader

 • Ranheim friidrett sin drift er basert på frivillighet og dugnadsinnsats.
 • Faste oppgaver er hallvakt i Ranheimshallen i vintersesongen. Normalt vil alle utøvere få ei vakt  hver.
 • På stevner som vi arrangerer har vi stort behov for funksjonærer i forskjellige roller. Her håper vi at du som forelder stiller opp.

Treningsavgift

Les her om treningsavgift


Forsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen.

Les mer om forsikring


Utstyr

For de yngste utøverne (opp til 13-14 år) så kreves det vanlige joggesko og behagelig treningstøy. Piggsko blir aktuelt etter hvert, og det er tilbud om å kjøpe klubbtøy med jevne mellomrom.