Organisasjon

Avdelingsutvalget

Nestleder:  Marianne Lorentzen; 2018
Økonomi/Regnskap: Pål Reppe, tlf: 98210542, Pal.Reppe@skanska.no, valgt 2017, 2019
Sekretær – hallvakter Jon Morud, valgt 2018
Leder sportslig utvalg: Morten Fredriksen, tlf: 99162445, mofr@online.no, valgt 2017, 2019
Styremedlem I – medlemsregister Steinar Bernersen, tlf: 93221628, sbernersen@gmail.com, valgt 2017, 2019
Styremedlem II – Arrangementsansvarlig Marianne Aune – leder, tlf: 45519486, maune72@gmail.com, valgt 2016, 2018
Styremedlem III – libero 1 Unni Sandøy, 2019
Styremedlem IV – libero 2 Odrun Gederaas, tlf: 47355838, odrun.gederaas@ntnu.no, 2019
Utøver-representant Trygve Tegnander, 2019


Sportslig utvalg

Morten Fredriksen, tlf: 99162445, mofr@online.no
Siv Tømmervik
Øivind Dahl

Kommunikasjon

Bjørg Danielsen, hjemmeside
Jan Vestre, eksterne media


Arrangement

Marianne Aune – leder, tlf: 45519486, maune72@gmail.com
Espen Pedersen
Tommy Trøan
Cecilie Grønnhaug
Torbjørg Slette

Foreldregruppe

Oddgeir Hepsø
Mari Sæther
Marit Lie-Nordsjøe


Dugnadsgruppe

Hege Fuglem
Kyrre Skjetne
Ole Even Hollas
Rune Skjesol
Kari-Anne Vik-Mo

Aktivitetsstøttegruppe

Odrun Gederaas
Torbjørg Slette


Organisasjonskart

Ranheim Friidrett er organisert etter følgende modell