Politiattest

Krav om politiattest

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
  • Alle foreldre/foresatte som ønsker å være med som reiseledere på turer og konkurranser skal fremskaffe politiattest.

Slik skaffer du deg en politiattest

  1. Skjemaet «Formål med politiattest» fylles ut og legges ved søknaden om politiattest. Dette er ikke et søknadsskjema, men kun en bekreftelse fra klubben
  2. Send søknad om politiattest med bekreftelses-skjemaet som vedlegg
  3.  Slik søker du elektronisk

Er du under 18 år, eller av andre grunner ikke kan søke elektronisk, kan du sende søknad i posten.

Hva inneholder politiattesten?

  • Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn
  • Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold
  • Ranheim friidrett skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn
  • Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
  • Ranheim friidrett har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Les mer om politiattest i idrettssammenhenger på Norges idrettsforbunds nettsider

Elise Kværnø er politiattestansvarlig i Ranheim IL
Kontaktinformasjon:
post@ril.no