Forsikringer

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen.

Lisens

For utøvere fra 13 år og eldre er det krav om å tegne lisens/forsikring. På noen utenbys stevner er det støtte fra klubb, og på NM, JrNM og Ungdomsmesterskap (UM) dekker klubb store deler av kostnaden. Mer informasjon om støtte blir gitt i forbindelse med sesongplanlegging.