Inkluderingstøtte Ranheim Idrettslag

Posted by

Nå kan du søke om økonomisk støtte til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift.

Hvordan søker jeg?

  • Søknad sendes daglig leder på mail: inkludering@ril.no
  • Mottatte henvendelser på mail vil bli prioritert, og behandlet fortløpende.

Søk her om inkluderingsstøtte.pdf


Målet med tilskuddet er

  • å bidra til økt inkludering av barn og ungdom som på grunn av økonomiske og/eller sosiale barrierer ikke deltar i organisert aktivitet
  • å øke foreldres deltagelse og engasjement i lag og foreninger.

Inkludering i fritidsaktiviteter handler om at lag og foreninger tilpasser sine aktiviteter for å gjøre organisasjonen enda mer tilgjengelig for de som står utenfor i dag. Dette er arbeid som krever gode verdier, holdninger og langsiktig fokus.

Hovedstyret har på bakgrunn av dette vedtatt at støtten mottatt som inkluderingstilskudd skal benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer.


Arrangement/cup og utstyrsstøtte

Her søkes det direkte til avdelingene, som selv vurdere om det er grunnlag for støtte ut fra kriterier gitt av hovedlaget. Det er da LAM midlene som blir benyttet til å dekke slike utgifter ut fra nevnte kriterier. Hver sak behandles individuelt.

  • LAM (lokale aktivitets midler) skal hovedsakelig benyttes til aktivitet i avdelingene, derunder også støtte til utstyr og arrangement (cuper, sosiale aktiviteter i regi av laget ol). LAM forvaltes etter fordeling av avdelingene selv.
  • Søknad sendes på mail til gjeldende avdeling

Vær OBS på at det skilles mellom støtte til medlemskontingent, aktivitetsavgift og lisenser – og støtte til cuper, utstyr mm.


Saken “inkluderingstilskudd” har nå blitt behandlet av hovedlaget, og det er utformet en beskrivelse som vil gjelde for hele idrettslaget.

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *