SMITTEVERN INFORMASJON

Posted by

INFO/SMITTEVERNTILTAK UTØVERE

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet. Vask/desinfiser hendene før du går inn og ut av anlegget. Det skal også finnes desinfiserende middel ved øvelsene.
 • Minimumavstand på en meter mellom personer.
 • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen. Dersom utøvere blir dårlig etter målgang (kaster opp) må området desinfiseres.
 • Hver enkelt utøver får utlevert startnummer i sekretæriatet (2. etg), det vil ikke bli opprettet lagsposer

 

INFO/SMITTEVERNTILTAK FUNKSJONÆRER

 • Minimumavstand på en meter mellom personer.
 • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen. Dersom utøvere blir dårlig etter målgang (kaster opp) må området desinfiseres.
 • God håndhygiene må praktiseres ved bruk av utstyr. Alt utstyr som har vært i kontakt med hender og ansikt skal vaskes eller desinfisert før og etter gjennomført økt/konkurranse.

Startordner:

 • Starterteam/startordnere må til enhver tid holde god avstand til utøvere og hverandre (minimum en meter).
 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan startblokkene benyttes umiddelbart av løpere i neste heat. Startblokkene skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/konkurranse

Hekk:

 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan hekkene benyttes umiddelbart til neste heat. Hekker skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/konkurranse.

Kastøvelser:

 • God håndhygiene må praktiseres ved bruk av utstyr. Alle kastredskaper skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/konkurranse.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at kule innebærer tettere kontakt mellom utstyr og både hender og ansikt, og vurderes derfor å kunne utgjøre en større smitterisiko. Her skal det foretas desinfiseres eller vask av redskap mellom hvert kast, dersom utstyr deles. Funksjonær som er ansvarlig for å bringe kule tilbake til kastsone, desinfiserer den før den tas i bruk av neste utøver.
print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *